Rekisteriseloste


Henkilötietolain (523/99) 10 § EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679
Päivitetty 20.8.2021.

Tällä rekisteriselosteella kuvaamme jäseniemme henkilötietojen käsittelyn ja haluamme tiedottaa siitä jäsenillemme. Jäsenen on hyväksyttävä tämän rekisteriselosteen ehdot, jotta hän voi saada ilmoituksiayhdistyksestä. Keräämme tietoja vain jäsenien itsensä antamina.

Bosnialaisten kulttuurikeskus suomessa ry, puheenjohtaja Nedzad Jakupovic

Nisse Kavon katu 3 FIN-20610 Turku Finland, Europe
Y-tunnus: 2331229-3 Tel. +358 41 502 4188 [email protected]

Rekisterin nimi

Yhdistyksen jäsenien tiedot ja uutiskirjeen postituslista.

Rekisterin käyttötarkoitus ja tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja: etunimi, sukunimi, asuinkunta, sähköposti ja puhelin numero. Sähköpostilistan tarkoitus on tiedottaminen jäsenille tapahtumista ja toiminnasta. Rekisterinpitäjä voi verkkosivustollaan kerätä palveluiden käytöstä tietoa evästeillä, Cookies. Maksamiseen liittyvät tiedot, esim. jäsenmaksun yhteydessä verkkopankin kautta, näkyy maksajan nimi, summa ja maksajan kirjoittama viesti, ei muuta tietoja.

Tietolähteet

Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään sähköisesti, tilaisuuksien ja tapahtumien yhteydessä, kun henkilö itse ilmoittaa halukkuudestaan tilata uutiskirjeen.

Tietojen luovutus ja siirto

Tietoja ei luovuteta ilman rekisteröidyn lupaa muuten kuin lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa tai viranomaisten vaatimusten edellyttämällä tavalla. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille markkinointi,- myynti-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin.

Bosnialaisten Kulttuurikeskus Suomessa ry Bosanski Kulturni Centar u Finskoj

Bosnialaisten kks ry www.bkc.fi Y-tunnus: 2331229-3 Nisse Kavon katu 3 [email protected] IBAN: FI25 8200 4710 5438 96 FIN-20610 Turku Tel. +358 41 502 4188 BIC: DABAFIHH Finland, Europe Facebook: Bosnialaisten kulttuurikeskus

Tietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan, kun on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.

Rekisterin suojaus

Tietokannat ovat sähköisiä, teknisesti ja fyysisesti suojattu siten, ettei ulkopuolisilla ole niihin pääsyä. Pääsy tietoihin on vain niillä, joilla se on tarpeen työtehtävien hoitamiseksi. Rekisteritietojen säännöllisestä varmuuskopioinnista huolehditaan sekä tietojen palauttamismahdollisuus varmistetaan. Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai käyttäjälle soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Tarkastus- ja korjausoikeus, sekä oikeus tietojen poistamiseen Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa perua tidotuskirjetilauksensa. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä rekisteriin on talletettu, oikeus vaatia virheellisen henkilötiedon korjaamista ja oikeus saada tietonsa poistetuksi rekisteristä. Henkilöllä on oikeus tulla unohdetuksi eli hänen tietonsa voidaan poistaa rekistereistä siinä laajuudessa kuin se muiden lakien osalta on mahdollista (Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto. Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista. Rekisteröidyllä EU:n tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukainen oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen. Tarkastus-, korjaus- tai poistopyyntö tulee lähettää sähköpostilla rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tietosuojarekisterin muuttaminen

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojarekisteriä. Lainsäädännön niin vaatiessa ilmoitamme siitä rekisteröidyille.